Menu Close

Колледж жарғысы

ҚАРАҒАНДЫ ТЕХНОЛОГИЯ ЖӘНЕ СЕРВИС КОЛЛЕДЖІ

КОЛЛЕДЖДЕР ҮЙІНІҢ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

1. Жалпы1.1
. Осы Ереже “Білім туралы” Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 6-бабы 3-тармағының 24-2) тармақшасына, Қарағанды технологиялық және қызмет көрсету колледжіндегі ішкі нормативтік құқықтық актілерді айқындайтын Алқа Жарғысына сәйкес әзірленді.

1.2, Ереже педагогикалық және басқа да қызметкерлердің жұмыс уақыты мен демалыс уақыты режимі белгіленген колледждің, әкімшіліктің жұмыс режимін ескере отырып әзірленеді.
1.3. Колледж әкiмшiлiгi iшкi нормативтiк құқықтық актiлердi қамтамасыз ету мақсатында бiлiм беру ұйымдарының қызметкерлерiнiң, сондай-ақ студенттерiнiң Қазақстан Республикасының бiлiм беру саласындағы заңнамасымен және Ережемен жүктелген мiндеттердi орындауын қамтамасыз етедi.

2, Колледждің ішкі регламенті

Қызметкерлердiң негiзгi мiндеттерi
:
2. 1. МКҚК әкiмшiлiгiнiң лауазымдық мiндеттерiн, өкiмдерi мен өкiмдерiн уақтылы және дәл орындау; 
2.2. Еңбек тәртібін сақтау (жұмысқа уақытында келіп, белгіленген жұмыс уақытын сақтайды, берілген жұмысты орындау үшін барлық жұмыс уақытын пайдаланады); 
2.3.тиісті ережелер мен нұсқаулықтарда көзделген еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария, еңбек гигиенасы және өрттен қорғау талаптарын сақтау, берілген жиынтықтарды, арнайы аяқ киімді және басқа да қорғау құралдарын пайдалану; 
2.4.Қызметтік міндеттерін тиісінше орындауға кедергі келтіретін немесе кедергі келтіретін себептер мен жағдайларды дереу жою жөнінде шаралар қабылдайды. Көрсетілген себептерді өз бетінше жою мүмкін болмаған жағдайда КҚКО әкімшілігіне дереу хабарлауға; 
2.5. Жұмыс орнының тазалығын сақтау, сондай-ақ ЖҚЗ ҒЖ аумағында тазалық сақтау; 
2.6. ҚТЖБ мүлкіне қамқорлық жасау, жабдықтарды, аппараттарды, аппараттарды, құрал-саймандарды, кітап қорын, мүкәммалды, жылу және электр энергиясын және басқа да материалдық ресурстарды тиімді және ұтымды пайдалану, материалдық құндылықтар мен құжаттарды сақтаудың белгіленген тәртібін сақтау; 
2.7.әрбір қызметкер өз мамандығы, біліктілігі немесе лауазымы бойынша орындайтын лауазымдық міндеттерінің (жұмыстарының) көлемі еңбек заңнамасымен, лауазымдық сипаттамалармен айқындалады; 
2.8.лауазымды адамды, сондай-ақ коммерциялық, құпия, сондай-ақ қызмет туралы өзге де құпия ақпаратты жария етпеуге; 
2.9.Өзін лайықты ұстаныңыздар, ҚКХП-да қабылданған бизнес-этикет нормаларын сақтап отырыңыздар.

3, Әкiмшiлiктiң негiзгi мiндеттерi:
3.1. Колледж оқытушылары мен басқа да қызметкерлерінің жұмысын әркім өз мамандығы мен біліктілігі бойынша жұмыс істеуі үшін ұйымдастыру, әрбір қызметкерге өз бетінше жүктеу

нақты жұмыс орны.
3.2. оқытушыларды оқу сабақтарының кестесімен уақтылы таныстыру, оқытушыларды оқу жылының соңында (демалысқа шығар алдында) жаңа оқу жылында олардың жылдық жұмыс жүктемесі туралы хабардар ету;
3.3. еңбек және оқудың қауіпсіз жағдайларын, үй-жайдың дұрыс жай-күйін, жылытуды, жарықтандыруды, желдетуді, оқу және басқа да жабдықтарды және оқу процесін үздіксіз жүргізуді қамтамасыз ету үшін қажетті материалдардың болуын қамтамасыз ету;
3.4. қазіргі заманғы өндірістің, ғылымның, техника мен мәдениеттің талаптарын ескере отырып, мамандарды даярлау сапасын арттыру үшін жағдай жасау; және олардың даму перспективалары, білім беру мен тәрбиенің озық технологияларын зерделеуді және енгізуді ұйымдастыру;
3.5. оқу орнының уақытылы жөнделуін қамтамасыз ету;
3.6. оқу жоспарлары мен бағдарламаларының орындалуын, оқу сабақтары кестесінің сақталуын бақылауды жүзеге асырады;
3.7. Еңбек тәртібін бұзудың алдын алу және жолын кесу бойынша уақтылы шаралар қабылдау;
3.8.1. оқу орнының жұмысын жетілдіруге бағытталған мұғалімдердің ұсыныстарын уақтылы қарастырып, іске асыру; колледждің үздік қызметкерлерін қолдау және көтермелеу;
3.9. еңбекақы төлеуді ұйымдастыруды үнемі жетілдіріп отыру, қызметкерлердің жеке еңбегінің нәтижелеріне және жалпы еңбек нәтижелеріне материалдық қызығушылығын қамтамасыз ету;
3.10. Ұжымдық шарт бойынша ай сайын жалақы төлейді;
3.11. Еңбек заңнамасы мен еңбекті қорғау ережелерін сақтау, қызметкерлер мен оқушылардың еңбек және оқу жағдайларын жақсарту, мұғалімдердің барлық жұмыс орындарын тиісті санитарлық жабдықтаумен қамтамасыз ету, еңбекті қорғау ережелеріне, қауіпсіздік техникасы ережелеріне, санитарлық нормаларға және т.б. сәйкес келетін еңбек жағдайларын жасау;
3.12. колледж оқытушылары мен басқа да қызметкерлерінің жүйелі біліктілігін арттыруды қамтамасыз ету, біліктілікті арттыру курстарында оқытушылардың кәсіби біліктілігін арттыру үшін қажетті жағдайлар жасауға ықпал ету;

3.13, Ең білікті және тәжірибелі инженерлік-педагогикалық қызметкерлер қатарынан колледждің оқу-тәрбие қызметін жүргізудің қазіргі заманғы әдістерін енгізу үшін шығармашылық топ құру.


4. 
Оқытушылар құрамы: 


4.1.Жоғары ғылыми, педагогикалық және әдіснамалық деңгейде сабақтардың барлық түрлерін өткізіп, оқытудың жаңа технологияларын меңгеріп, олардың кәсіби деңгейін жүйелі түрде арттырады; 
4.2.оқушыларды жоғары адамгершілік қасиеттерге, азаматтық ұстанымға, тәуелсіздікке, бастамаға тәрбиелеу, шығармашылық қабілеттері мен кәсіби белсенділігін дамыту үшін оқу процесінің жоғары тиімділігін қамтамасыз ету; 
4.3.білім мазмұнының жоғары деңгейін қамтамасыз ететін ғылыми зерттеулер жүргізу, оларға оқушыларды белсенді тарту, олардың кәсіби біліктілігін жүйелі түрде арттыру;

5. Рұқсат беру және шығарып жіберу тәртібі

5.1. Оқуға қабылдау тәртiбiн техникалық және техникалық және мәдениет мекемелерiнiң оқу орындарына қабылдаудың үлгi ережесiне сәйкес мемлекеттiк мекеме белгiлейдi.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы No 130 қаулысымен бекітілген кәсіптік білім беру.

5.2. Оқуға Қазақстан Республикасының азаматтары, қазақстан Республикасында тұрақты тұратын шетел азаматтары және азаматтығы жоқ адамдар заңдарда және халықаралық шарттарда, келісімдерде белгіленген тәртіппен қабылданады, Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғалары қабылданады. Мемлекеттік мекемеге қабылдау мәселелерін шешу үшін қабылдау комиссиясы ұйымдастырылады, ол өз жұмысын 1 маусымнан кешіктірмей бастайды.

5.3. Қабылдау мемлекеттік тапсырыс бойынша мемлекеттік стандарт шеңберінде білім беру қызметін жүргізу құқығына лицензияға сәйкес мамандық бойынша жүзеге асырылады.

Шарттарда оқытуға жұмсалатын шығындарды ішінара немесе толық төлеу, практикадан өту үшін жағдайлар жасау көзделеді.

5.4. Оқуға қабылдау азаматтардың өтiнiштерi негiзiнде конкурстық негiзде жүзеге асырылады. Конкурстың шарттары неғұрлым қабілетті азаматтарды қабылдауға кепілдік беруі тиіс. Негізгі орта немесе жалпы орта білім туралы құжаттарда көрсетілген бейінді пәндер бойынша бағаларды, әңгімелесу нәтижелерін, жетім балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды, көп балалы отбасылардан шыққан балаларды, «Асыраушысынан айрылу туралы» санатынан шыққан балаларды, мүгедек балаларды, жалғыз басты аналар тәрбиелеп отырған балаларды ескере отырып, тиісті деңгейдегі кәсіптік оқу бағдарламасын меңгеруге дайындалды. қорғаншылар, мүгедек балалар.

5.5. Білім алушыларды ауыстыру және қайта қабылдау Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 20 қаңтардағы No 19 бұйрығымен бекітілген Білім алушыларды ауыстыру және қайта қабылдау қағидаларында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

5.6. Бiлiм алушы:

1) өз қалауы бойынша;

2) денсаулық жағдайы бойынша ШҚО-ның қорытындысы туралы анықтаманың негізінде;

3) басқа білім беру ұйымына ауысуына байланысты;

4) академиялық сәтсіздікке ұшырағаны, дәлелді себептерсіз және растайтын құжаттарсыз 36 (отыз алты) мөлшерінде оқу сабақтарының болмағаны үшін;

5) оқу тәртібін, ішкі тәртіп ережелерін бұзғаны үшін;

6) оқу кезеңінде құқық бұзушылық жасаған және сотталған білім алушылар оқу орындарынан шығарылады.

Алып тастау туралы мәселе Педагогикалық кеңесте шешіледі.

5.7. 16 жасқа дейінгі балаларды мемлекеттік орта білім беру ұйымдарынан шығаруға құқыққа қарсы әрекеттер жасағаны, білім беру ұйымының жарғысын өрескел және бірнеше рет бұзғаны үшін ерекше жағдайларда білім беру ұйымының мемлекеттік басқару органының шешімі бойынша жол беріледі.

6. Білім алушылар мен олардың ата-аналарының негізгі құқықтары мен міндеттері.

Тыңдаушылардың:
6.1. мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес сапалы білім алу;

6.2. ғылымның, техниканың және мәдениеттің қазіргі даму деңгейіне сәйкес білім алу;
6.3. бір мамандықтан екінші мамандыққа қайта қалпына келтіру және басқа оқу орындарына ауыстыру;
6.4. колледждің ақпараттық ресурстарын еркін пайдалану;
6.5. спорт залын, кітапхананы еркін пайдалану;
6.6.6.Пікірлер мен наным-сенімдерді еркін білдіру;
6.7. адамның қадір-қасиетін құрметтеу;
6.8. оқудағы, ғылыми және шығармашылық қызметтегі табыстары үшін көтермелеу және марапаттау;
6.9. Медициналық айғақтары бойынша және басқа да ерекше жағдайларда білім алушыға академиялық демалыс берілуі мүмкін;
6.10. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әскери қызметке шақыруды кейінге қалдыру;
6.11. Тыңдаушыларға мемлекеттiк стипендияны тағайындау және төлеу ережелерiне сәйкес мемлекеттiк стипендия төленуi мүмкiн, сондай-ақ оның мөлшерiн Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтедi;
6.12. Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға мемлекет тарапынан толық қолдау көрсетіледі, ал қорғаншылықтағы жетім балаларға ақшалай жәрдемақы төленеді;
6.13. Білім алушылардың жекелеген санаттары қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тамақтануға, жол жүруге және нысанды киімге жеңілдіктермен қамтамасыз етіледі.

7. Тыңдаушыларға:

7.1 Колледж студенттері «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңында бекітілген міндеттемелерді орындауға міндетті; Қазақстан Республикасының лайықты азаматтары болуға, ел Конституциясын білуге және сақтауға, Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерін құрметтеуге, халықтық дәстүрлерді құрметтеуге, Колледж Жарғысын, Студенттер қызметінің ішкі регламенттерін сақтауға;
7.2. оқу сабақтарына үнемі қатысып, кешігіп отыру, мамандық бойынша теориялық білім мен практикалық дағдыларды терең меңгеріп, Қазақстан Республикасының мемлекеттік білім беру стандарттарында және оқу жоспарлары мен бағдарламаларында көзделген міндеттердің барлық түрлерін уақтылы орындайды, қарыздарды уақтылы жояды;

7.3.3.Өз денсаулығыңа қамқорлық жасау, рухани және дене өзін-өзі жетілдіруге ұмтылу;

7.4. оқу-тәрбие мекемесінде де, одан тыс жерлерде де адамгершілік нормаларын сақтау;
7.5. Тәртіптік, ұқыпты болу, колледжде, көшеде, қоғамдық орындарда және күнделікті өмірде өзін абыроймен ұстау.

7.6. «Білім туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 47-бабының 15-1-тармағына сәйкес колледжге белгіленген киіммен (классикалық нысанды киіммен), дене шынықтыру сабақтары кезінде спорттық киім нысаны бойынша келеді. Ұлдар қысқа кесілген түк, бірқалыпты шашақ, қыздар – ұқыпты шаш сәндерін, жиналған шаштарын киюі керек.

7.7. Дене шынықтыру сабақтары мен спорттық іс-шараларды қоспағанда, колледжге спорттық киіммен немесе джинсы киіп келмеу;
7.8. Колледж студенттерінің мемлекеттік және әкімшілік органдар, колледж әкімшілігі рұқсат етпеген іс-шараларға (митингілер, шерулер, пикеттер және т.б.) қатысуға құқығы жоқ;
7.9. Дәлелдi себептерсiз өткiзiлген сабақтар оқушылардың сабаққа кешiгуiне бара-барған сәттен бастап он күн iшiнде өткiзiледi, сондай-ақ мiндеттi болып табылады. Өткізіп алған сабақ аяқталмаған жағдайда оқушыға пән бойынша қанағаттанарлықсыз баға беріледі;
7.10. Аралық аттестаттау кезінде үштен артық қанағаттанарлықсыз баға алған жағдайда білім алушылар колледжден шығарылады. Бір-екі қанағаттанарлықсыз баға болған жағдайда білім алушы пән бойынша емтиханды қайта тапсыруы тиіс (мерзімі педагогикалық кеңестің шешімімен белгіленеді). Қанағаттанарлықсыз баға бiр ай iшiнде жойылмаған жағдайда студенттер негiзсiз себептермен колледжден шығарылады;

7.11. Семестрде сабақта дәлелді себептерсіз жоқ болған жағдайда білім алушы алдын ала 18 сағат бұрын ескерту, ал сөгіс 24 сағат бұрын жарияланады; 36 сағат бойы – студент колледжден шығарылады;

7.12. Науқастануына немесе басқа да дәлелді себептерге байланысты сабақтарға қатыспаған жағдайда білім алушы бұл туралы топ жетекшісіне және кураторға хабарлауға міндетті.

Ауырған жағдайда білім алушы топтың кураторына немесе шеберіне ауруы туралы анықтаманы белгіленген нысанда ұсынады;

7.13. оқу орны әкімшілігінің барлық бұйрықтары мен өкімдерін орындау;
колледждің мұғалімдеріне, қызметкерлеріне және басқа студенттеріне сыпайы, құрметпен қарау;
7.14. оқу сабақтары, тесттер мен емтихандар, мектептен тыс іс-шаралар кезінде пәндерді бұзбауға, ұялы телефондарды, ойыншыларды өшіруге;
7.15. оқу орнындағы өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау және қажетті – өрт, табиғи немесе өзге де апат жағдайында одан эвакуациялау тәртібін білу;

7.16. колледждің, кітапхана қорының мүлкіне қамқорлық жасап, белгіленген тәртіппен келтірілген залалды өтейді;
7.17. оқу орнының ар-намысын қорғап, корпоративтік этика нормаларын сақтау;
7.18. алкогольді ішімдіктер, есірткі және улы заттар ішпеуге;
7.19. мұғалімдер мен сынып мұғалімдерінің, топ шеберлерінің нұсқауларын орындау;
7.20. Қоңырау бойынша сыныпта болыңыз, қоңыраудан кейін кіріп, мұғалімнің рұқсатымен ғана сыныптан шықыңыз;
7.21. мұғалімнің ар-намысы мен қадір-қасиетін, колледждің салт-дәстүрін құрметтеу;

7.22. Бiлiм алушылар мен тәрбиеленушiлердiң, олардың ата-аналарының (заңды өкiлдерiнiң) iшкi тәртiп ережелерiн сақтауы, колледж жарғысында және бiлiм беру қызметiн көрсету туралы шартта көзделген басқа да талаптарды сақтауы.

8. Ата-аналар мен басқа да заңды өкілдердің құқықтары мен міндеттері

«Білім туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 49-бабы бойынша

  1. Кәмелетке толмаған балалардың ата-аналары мен өзге де заңды өкiлдерi:

8.1. баланың ықыласын, жеке бейімділігін және ерекшеліктерін ескере отырып білім беру ұйымдарын таңдау;

8.2. ата-аналар комитеттері арқылы білім беру ұйымдарының басқару органдарының жұмысына қатысу;

8.3. білім беру ұйымдарынан өз балаларының оқу үлгеріміне, мінез-құлқына және оқу жағдайларына қатысты ақпарат алу;

8.4. психологиялық-медициналық-педагогикалық консультацияларда балаларын тәрбиелеу және тәрбиелеу проблемалары бойынша кеңес алу;

8.5. Балаларына шарттық негізде қосымша қызметтер алуға.

2. Ата-аналар мен өзге де заңды өкiлдер:

8.6. балалардың өмір сүруі мен оқып-үйренуіне салауатты және қауіпсіз жағдайлар жасау, олардың интеллектуалдық және дене күшінің, адамгершілік қалыптасуының дамуын қамтамасыз ету;

8.7. балаларды жалпы бiлiм беретiн мектепте одан әрi орналастырумен мектепке дейiнгi дайындықты қамтамасыз ету;

8.8.8. білім беру ұйымының жарғысында белгіленген ережелерді сақтау;

8.9.9.1 балалардың оқу орнындағы сабақтарға қатысуын қамтамасыз ету;

8.10. білім беру ұйымдары қызметкерлерінің абыройы мен қадір-қасиетін құрметтеу;

8.11. білім беру саласындағы уәкілетті орган белгілеген міндетті мектеп формасына қойылатын талаптарды сақтау;

8.12. Білім беру ұйымдарында белгіленген нысанды киімді сақтау.

8.13. Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын және Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын балалардың ата-аналары мен өзге де заңды өкiлдерi олардың Қазақстан Республикасының бiлiм беру ұйымдарында немесе негiзгi орта мектептiң жалпы бiлiм беру оқу бағдарламалары бойынша бiлiм беру қызметiмен айналысуға лицензиясы бар халықаралық мектептерде орта бiлiм алуын қамтамасыз етуге мiндеттi.

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шет мемлекеттерге кеткен балаларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан жалпы орта білім беру.

9. Колледждің үй-жайларында:

     9.1 Нәсілдік, ұлттық, діни араздық пен алауыздықты қоздыруға, ұлттық ар-намыс пен қадір-қасиетті қорлауға бағытталған іс-әрекеттерге жол бермеу;

     9.2 Діни киім кию, намаз оқитын бөлмелер ашу, сондай-ақ колледжде діни атрактиканы пайдалану.

     9.3 Қаруды, жарылғыш заттарды, газ патрондарын әкелу, беру немесе қолдану, жарылыстар мен өрттерге әкеп соғуы мүмкін, басқа адамдар үшін қауіпті зардаптарға әкеп соқтыратын кез келген құралдар мен заттарды пайдалану.

9.4 Құмар ойындар, спиртті ішімдіктер ішу, есірткі және уытқұмарлық мас болуды пайдалану, тұқымдарды ішу.

     9.5 Ғимаратта, аулада, оқу ғимаратының бас кіреберісінің кіреберісінде темекі шегу, төсеу, түкіру.

9.6 Қатты сөйлесу, шуыл, музыка тыңдау, әдепсіз тілді пайдалану, сабақ кезінде дәліздер арқылы жүру

10. Оқу уақыты және оны

пайдалану 10.1. Колледжде оқу сабақтары кестеге сәйкес өткізіледі, мемлекеттік және орыс тілдерінде өткізіледі. 
10.2. Оқу жоспары семестрге арналған оқу жоспарлары мен бағдарламаларына сәйкес жасалады және семестр басталғанға дейін 3 күннен кешіктірілмей орналастырылады;  
10.3. Академиялық сағаттың ұзақтығы – 45 минут. Оқытушылар мен оқушылар оқу сабақтарының басталғаны және аяқталғаны туралы шақырумен хабарланады; 
10.4. Семестрдің соңына қарай білім алушылар оқу жоспарлары мен бағдарламаларына қатаң сәйкестікте емтихандар мен тесттер тапсырады. Күндізгі білім алушыларға семестрлер арасындағы мерекелер беріледі;  
10.5. Әрбір оқу тобында ең табысты және тәртіпті білім алушылар қатарынан варвар тағайындалады;     
10.6. Топ жетекшісі тікелей топтың кураторы мен р/о шеберіне бағынады және топқа олардың барлық бұйрықтары мен нұсқауларын жеткізеді.

11.
Ынталандыру 11.1. Өз міндеттерін үлгілі орындағаны, еңбектегі жаңашылдықтары және басқа да жетістіктері үшін қызметкерге мынадай көтермелеулер қолданылады:

11.2. Алғыс жариялау;       
11.3. Марапаттар;      
11.4. Бағалы сыйлық беру. 
Қатысып отырған қызметкердің ерекше еңбегі үшін:
11.5. төс белгісімен, медальдармен және ордендермен марапаттауға;        
11.6. Құрметті атақтар беруге.     

Көтермелеу колледж басшылығының бұйрығымен жарияланады, барлық ұжымның назарына жеткізіледі және қызметкердің еңбек кітапшасына жазылады.

11.7. Білім беру бағдарламаларын әзірлеудегі ерекше табыстары үшін, оқу орнының, қалалық, облыстық, республикалық және халықаралық іс-шаралардың өміріне белсенді қатысқаны үшін білім алушылар үшін көтермелеу түрлері белгіленеді:
11.8. Алғыс жариялау;

11.9. Бағалы сыйлықпен және грамотамен марапаттау, көтермелеу колледж директорының бұйрығымен жарияланады және топтың немесе колледждің барлық қызметкерлерінің назарына жеткізіледі.

салтанатты жол. Көтермелеу туралы бұйрықтан үзінді білім алушының жеке ісінде сақталады.

12.
Қызметкерге мынадай тәртіптік жазалардың бірі қолданылуы мүмкін:
12.1. Ескерту;     
12.2. Сөгіс;     
12.3. Қатаң сөгіс;   
12.4. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде белгіленген жағдайларда директордың бастамасы бойынша еңбек шартын бұзу.       
12.5. Оқу жоспарларын негізсіз себептермен белгіленген мерзімде орындамағаны, колледж Жарғысында көзделген міндеттемелерді орындамағаны, ішкі тәртіп бұзғаны, оқу тәртібін бұзғаны үшін білім алушыларға тәртіптік жазаның мынадай түрлері қолданылуы мүмкін.

12.6. Ескерту;    
12.7. ВКУ-ға қою
12.8.
GDN12.9 тіркеу. Оқу орындарынан шығару.

12.10. Мемлекеттiк стипендияларды төлеудi тоқтата тұру.  

   Сабақты дәлелсіз себептермен жүйелі өткізіп отыратын, оқу пәндері бойынша аттестаттаудан өтпеген, тәртіптік сипаттағы бұзушылықтары бар білім алушылар аралық аттестаттауға жатпайды, ал әкімшілік немесе қылмыстық құқық бұзушылық жасаған білім алушылар педагогикалық кеңестің шешімі бойынша, сондай-ақ колледж әкімшілігінің шешімі бойынша мемлекеттік стипендия төлеу тоқтатыла тұруы мүмкін.

            Мемлекеттiк стипендияларды төлеудi тоқтата тұру есеп беру тобының жазбаша басшыларының негiзiнде жүзеге асырылуы мүмкiн.

Оқу пәнінің бұзылуы мыналар болып табылады:
– сабақтағы кідірістер;
 – сабақты дәлелді себепсіз өткізіп жіберу;
 – рұқсат етілмеген жерлерде темекі шегу;
 – колледжге алкогольдік, есірткілік немесе уытқұмарлық мас күйінде келу;
– колледжге есірткі, уытты немесе алкогольдік заттармен келу;
– оқу орнының мүлкіне және студенттердің, оқытушылардың, қызметкерлердің жеке мүлкіне зиян келтіру;
– студенттерге, оқытушыларға, қызметкерлерге қатысты дене және моральдық зорлық-зомбылық;
– дөрекілік, жауыздық және дөрекі қимылдар;
 – оқу және мектептен тыс жұмыс нормалары мен ережелеріне төзбеушілік;
– колледж үй-жайларында және оған іргелес аумақтарда тазалық пен
санитарлық нормаларды сақтамау;

– білім алушылардың діни себептер бойынша сабаққа қатысудан бас тартуына жол бермеу (4-тармақтың 2.2.2-тармағы) Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 20.06. No 500 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының дін саласындағы мемлекеттік саясаттың 2017 – 2020 жылдарға арналған тұжырымдамасы.

Жаза қолдану алдында құқық бұзушыдан (қызметкерден немесе студенттен) жазбаша түсiнiктеме сұратылуы тиiс. Қызметкер мен білім алушының жазбаша түсініктеме беруден бас тартуы тәртіптік жаза қолдану үшін кедергі бола алмайды. Әкiмшiлiк тәртiптiк санкцияларды терiс қылық анықталғаннан кейiн дереу, бiрақ қызметкердiң, студенттiң ауырған немесе демалыста болған уақытын есептемегенде, анықталған күннен бастап бiр айдан кешiктiрмей қабылдайды.

Тәртіптік жаза теріс қылық жасаған күннен бастап 6 айдан кешіктірілмей тағайындала алмайды. Әрбір бұзушылық үшін, әдетте, бір тәртіптік санкция қолданылады, егер теріс қылық колледжге материалдық зиян келтірмесе. Бұл ретте жасалған құқық бұзушылықтың ауырлығы, ол жасалған мән-жайлар, бұрынғы жұмысы (оқуы) және қызметкердің (студенттің) мінез-құлқы ескеріледі.   Тәртiптiк санкцияны колледж директоры жариялап, 3 күн мерзiм iшiнде түбiртекке қарсы оқып жатқан қызметкерге хабарлайды, содан кейiн бұйрық колледждiң барлық қызметкерлерiнiң назарына жеткiзiледi.   
Әкiмшiлiк оқушы тарапынан жақсы және адал жұмыс (оқу) жағдайында тағайындалған жазаны мерзiмiнен бұрын алып тастауы мүмкiн.

Тәртiптiк санкцияларды қолдану туралы бұйрықтардың жобаларын Колледж оқытушылары мен қызметкерлерiнiң Кәсiптiк бастауыш кәсiподақ ұйымы бекiтуi тиiс.


13.
Жұмыс уақыты және оқу сабақтарын ұйымдастыру.


13.1. Оқу процесiн ұйымдастыру техникалық және кәсiптiк бiлiм берудiң мемлекеттiк жалпыға мiндеттi бiлiм беру стандарты мен стандартты оқу жоспарларының негiзiнде колледж дербес әзiрлейтiн және бекiтетiн әрбiр мамандық бойынша сабақтар мен жұмыс бағдарламаларының кестесiне сәйкес жүзеге асырылады.

13.2. Оқу жылы 1 қыркүйекте басталып, келесі жылдың 30 маусымында аяқталады.
13.3. Оқу жылы екі академиялық семестрге бөлінеді. Академиялық семестрдiң, емтихандардың, өндiрiстiк (кәсiптiк) практиканың басталуы мен аяқталу мерзiмдерi айқындалады

әрбір оқу жылының басында колледж директоры бекітетін оқу процесінің кестесі.

13.4. Қорытынды аттестаттауға білім алушылар педагогикалық кеңестің шешімімен оқу жоспарының талаптарына толық сәйкес келген, тестілерден өткен және осы семестрдің оқу пәндері бойынша аттестаттаудың басқа да нысандары болған жағдайда жіберіледі.
13.5. Колледжде бір демалыс күні бар алты күндік жұмыс аптасы белгіленеді. Жұмыс күні сағат 08.30-дан бастап 16,30 сағатқа дейін Түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.00-ге дейін Сенбі күні сағат 08.30-дан бастап. 13.30.0-ге дейін (үзіліссіз).

13.6. Білім беру кестесі семестрге жасалады және оқу орнының үй-жайында сабақ басталғанға дейін 3 күннен кешіктірілмей орналастырылады. Колледжде оқу сабақтары қатаң түрде кестеге сәйкес өткізіледі. Академиялық сағаттың ұзақтығы 45 минут болып белгіленеді.

Әрбір пән бойынша сабақтың басталу және аяқталуы туралы оқытушылар мен оқушыларға қоңырау шалу арқылы хабарланады.

13.7. Колледж студенттерi мамандықтың (бiлiктiлiктiң) оқу жоспарында көзделген және сабақ кестесiне енгiзiлген оқу сабақтарының барлық түрлерiне қатысуға мiндеттi. Білім алушылардың оқуға бару есебін оқу тобының жетекшісі оқу сабақтарының есебінде жүргізеді. Жоқ болу себебі (сыйластық немесе құрметтемеушілік) туралы ескертулерді оқу сабақтарына қатысу журналына топтың өндірістік оқыту шебері жүргізеді.

13.8, Ата-аналар жиналыстары оқу жылының басында және академиялық семестрлердің соңында өткізіледі. Пәндік үйірмелердің, факультативтік сыныптардың, спорт секцияларының жұмысы – кестеге сәйкес. ___________________________ (жеке кесте)

13.9. Сабақ басталғаннан кейiн барлық оқу-жаттығу үй-жайларында және оған iргелес үй-жайларда сабақтардың қалыпты курсын жүргiзу үшiн қажеттi тыныштық пен тәртiп қамтамасыз етiлуге тиiс.

13.10. Қолайлы жағдай туғызу және сабақтан тыс телефон қоңырауларын болдырмау үшін оқу сабақтары кезінде топ жетекшісі оқу процесі аяқталғанға дейін мұғалімнің үстеліне телефон, смартфон, гаджет жинауы тиіс;

13.11. Жылумен және электрмен қамтамасыз ету, сумен жабдықтау нормалары бұзылған жағдайда оқу процесінің режимін өзгертуге жол беріледі.


14. Осы ережелердің сақталуын бақылау


14.1.Осы ережелердің сақталуын бақылау барысында бұзушылықтар анықталып, тіркеледі және жолын кесу жүргізіледі. Бақылау іс-шараларының нәтижелері бойынша осы ережелерді бұзған адамдарға тиісті тәртіптік санкциялар қолданылады.

14.2.Осы ережелердi сақтау мақсатында бақылаудың мынадай нысандары белгiленедi:

а) қызметтiк мiндеттердi атқару тәртiбi директордың бұйрығымен және (немесе) тиiстi құрылымдық бөлiмше басшысының бұйрығымен белгiленедi;

б) директордың АХК жөніндегі орынбасары мен бақылау және қол жеткізу қызметінің қызметкерлері директор бекіткен кестеге сәйкес жүзеге асыратын күнделікті бақылау турлары, вахташылар мен вахташылардың кезекшілігін қабылдау-тапсыру кезінде колледж аумағын және оқу ғимараттарын едендерге аралап шығу қажет;

в) Дирекция мүшелері (директордың УПР, УВР, ӨБ, ӨБ бойынша орынбасарлары, аға мастер, әдіскер) кестеге сәйкес жүргізетін күнделікті бақылау тексерулері ОЖБ қарамағындағылармен бірлесіп, кезекшілік күні барлық оқу процесі үшін толық жауап береді;

д) колледж директоры бекiткен әкiмшiлiк пен педагог кадрлардың кезекшiлiк кестесiне сәйкес оқу ғимараттарының әрбiр қабаты бойынша жүзеге асырылады, күн сайын жауапты әкiмшi тағайындайтын бiр ОЖБ оқушылардың топтарда болуын тексередi;


е) директордың (директордың орынбасарының) тапсырмасы бойынша – әкімшілік-экономикалық, инженерлік-техникалық, білім беру-көмекші, өндірістік және басқа да персоналдың қызметкерлері жүргізетін ішінара тексерулер;

f) студенттердің қатысуын ұйымдастыру үшін: өндірістік оқыту шеберлері оларды сабаққа күн сайын сағат 09:30-ға дейін ұсынуға жауапты. Оқушылар сабақта болмаған немесе кешіктірілген жағдайда олар оқушылардың ата-аналарына немесе қамқоршыларына «Вацапп» мобильді қосымшасы немесе өзге де байланыс арқылы дереу хабарлауға міндетті, топтық кураторлар оқу сабақтары мен жұмыс күнінің соңына дейін бүкіл оқу процесі бойына жауап береді;

г) студенттердiң қатысуы жөнiндегi жұмыстарды жүргiзу үшiн директорлардың ЖПБ, ЖАО, ЖБ жөнiндегi орынбасарлары күн сайын бiлiм алушылардың талдамалық қорытындысын жүргiзедi, ал олар болмаған жағдайда оқушылардың тұратын жерi мен орналасқан жерiне жiберiлетiн р/с шеберлерiмен жұмыс iстеу;

h) оқушылар сабақтан тек жазбаша түрде ғана сұралады, онда топтың кураторы танысу туралы қарар қояды және оны колледж әкімшілігімен келісу үшін өндірістік оқыту шеберіне береді, топтардың кураторлары мен р/о шеберлері білім алушыларды теориялық сабақтардан және өндірістік оқытудан өз бетінше босатуға құқығы жоқ;

14.3.Осы ережелер бұзылған жағдайда бақылауды жүзеге асыратын адамдар:

а) ішкі ережелерді бұзған адамдарға ескерту жасауға және құқыққа қарсы әрекеттерді дереу қысқартуды талап етуге; 
ә) құқық бұзушы құқыққа қарсы іс-әрекеттер жасауды тоқтатпаған жағдайда, бұл туралы әкімшілікке хабарлауға;

в) құқық бұзушының жеке басын анықтау (құрылымдық бөлімшенің тегі, аты, әкесінің аты, тобы немесе лауазымы мен атауын анықтау);

д) бұзушыдан жазбаша түсініктеме талап ету, ішкі ережелерді бұзу туралы актіні, баянат жасауды және бұзушылықтар туралы ақпаратты директорға жеткізу үшін тиісті ведомстволық бағынысты басшыға қарауға құжаттарды беру


14.4.Еңбек және оқу тәртiбiн нығайту және осы ережелердiң сақталуын қамтамасыз ету мақсатында колледж iшкi тәртiп ережелерiн бұзуды мiндеттi түрде тiркеудi енгiзсiн.


14.5.Бұзушылықтарды тiркеу үшiн бастапқы құжаттар: – iшкi нормативтiк құқықтық актiлердi бұзу актiсi – iшкi нормативтiк құқықтық актiлердi бұзу фактiсiн куәландыратын құжат; – тиiстi бағынышты басшының атына осы ережелердiң сақталуын бақылауды жүзеге асыратын тұлғалар жасайтын есеп. Есепте ішкі аудиттің нәтижелері көрсетіледі. Қызметтiк тексеру осы ережелердi бұзудың немесе төтенше жағдайдың мән-жайларын, себептерiн, жағдайларын анықтау мақсатында жүргiзiледi. Тексерудiң мiндеттерi:
а) бұзушылықтың немесе төтенше жағдайдың мән-жайларын, себептерi мен жағдайларын анықтау;

ә) бұзушылыққа жол берген нақты адамды және оны жасауға қатысатын өзге де адамдарды анықтау;

в) мiндеттердi орындамағаны немесе тиiсiнше орындамағаны үшiн осы қағидаларда көзделген талаптарды кiнәлiлiк дәрежесiн анықтау;

д) кiнәлi адамның тәртiптiк немесе өзге де жауапкершiлiк дәрежесi туралы ұсыныстар әзiрлеу; е) бұзушылықты (төтенше
жағдайды) жасауға ықпал еткен себептер мен жағдайларды жоюға бағытталған алдын алу іс-шараларын ұйымдастыру және жүзеге асыру жөнінде ұсынымдар әзірлеу. 
Осы ережелердің барлық анықталған бұзушылықтары «Колледждің ішкі тәртіп бұзушылықтары журналына» жазылады.


15. Қорытынды ережелер


15.1.Осы ережелер олар бекiтiлгеннен кейiн колледждiң ресми сайтында орналастырылуы және танысу үшiн арнайы стендке орналастырылуы тиiс. 
15.2.Осы ережелер директордың бұйрығымен қолданысқа енгiзiлуге тиiс.

16. Бұзушылық үшiн жауаптылық


16.1.
Еңбек тәртібін бұзғаны, яғни оған жүктелген еңбек міндеттерін қызметкердің кінәсінен орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін колледж әкімшілігі мынадай тәртіптік санкцияларды қолданады:
а) Ескерту; 
ә) сөгіс; 
в) қатаң сөгіс;

д) тиісті негіздер бойынша жұмыстан босатылады. Егер қызметкерге бұрын тәртiптiк шаралар қолданылса, сондай-ақ дәлелсiз себептерсiз жұмыскердiң өзiне тоған шартымен және лауазымдық нұсқаулықпен жүктелген мiндеттердi үнемi орындамағаны үшiн тәртiптiк санкция ретiнде жұмыстан шығару қолданылуы мүмкiн. Сырттай оқуға келмеу болып саналады

себепсіз төрт сағаттан артық жұмыс істеу немесе жұмыста болмауы. 
16.2.Оқу тәртібін, ҚСжАЕК Жарғысын, осы ережелерді, ЖҚЗ ҒЖ-ның басқа да жергілікті актілерін бұзғаны үшін, сондай-ақ шарттық міндеттемелерді орындамағаны үшін білім алушыларға мынадай тәртіптік санкциялар қолданылуы мүмкін:
а) Ескерту; 
ә) сөгіс; 
в) контингент құрамынан шығару.

16.3.Әрбiр бұзушылық үшiн бiр ғана тәртiптiк санкция қолданылуы мүмкiн. Тәртiптiк санкция қолданылғанға дейiн құқық бұзушыдан жазбаша түсiнiктеме сұратылуы тиiс. Құқық бұзушының түсiнiктеме беруден бас тартуы тәртiптiк санкция қолдануға кедергi бола алмайды. Құқық бұзушы белгіленген нысанда бұзушылық туралы түсініктеме беруден бас тартқан жағдайда тиісті акт жасалады;

16.4.жазбаша түсiнiктемелердi сұрату мiндетi осы ережелердi сақтайтын адамдарға жүктелуге тиiс;

16.5.Өтініш беру, тәртіптік жаза қолдану үшін негіздер болған жағдайда (алқаның ішкі регламентін бұзу актісі, құқық бұзушының жазбаша түсініктеме беруден бас тартуы туралы жазбаша түсініктеме, егер қызметтік тексеру және басқа құжаттар жүргізілген болса, күзет қызметкерінің баянаты), бөлім басшылары, басқа құрылымдық бөлімшелердің басшылары директорға немесе тиісінше директордың тәртіптік жазаны қолдану жөніндегі орынбасарына жолданған ұсыныс (қызметтік жазба) енгізеді;
16.6.Тәртіптік жаза теріс қылық анықталған күннен бастап ауырған, демалыста (демалыста) болған уақытын, сондай-ақ кәсіподақ ұйымының пікірін ескеру үшін қажетті уақытты есептемегенде, теріс қылық анықталған күннен бастап бір айдан кешіктірілмей және оны жасаған күннен бастап алты айдан кешіктірілмей қолданылады;

16.7.Тәртiптiк санкциялар құрылымдық бөлiмше басшысының тiкелей ұсынысы бойынша директордың (директор орынбасарының) бұйрығымен қолданылады. Қаулыға белгілі бір адамның кінәсін растайтын актілерді бұзушының түсініктемелері, анықтамалары қоса берілуге тиіс;

16.8.  Егер тәртіптік жаза қолданылған күннен бастап бір жыл ішінде қызметкерге жаңа тәртіптік санкция берілмесе, онда оған тәртіптік жаза қолданылмайды деп есептеледі. Егер қызметкер еңбек тәртiбiн жаңадан бұзбаса, өзiн жақсы және адал қызметкер ретiнде дәлелдесе, колледж әкiмшiлiгi белгiленген жазаны мерзiмiн күтпестен алып тастау туралы қаулы шығаруға құқылы.